nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou