maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou