korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou