japonsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
太郎くんへ
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
太郎くんへ
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
太郎へ
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
またね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
体に気をつけてね
Neformální, používá se při psaní s rodinou