dánsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Kære John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Kære,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Kæreste,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Kæreste John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Tak for dit brev,
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har du lavet nogle planer den...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jeg var henrykt at høre om...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Skriv endelig tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Meget kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou