anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou