turecky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Sevgili Can,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Sevgili Anne / Baba,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Cihat Amca,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Merhaba Can,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hey Can,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Can,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Canım,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Mektubun için teşekkürler.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgisini yolluyor.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
...'a selamımı ilet benim için.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Hemen cevap yaz.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Sevgiyle kalın,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Neformální, používá se při psaní s rodinou