thajsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
เรียน จอห์น
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
ว่าไง จอห์น
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
จอห์น
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
ที่รักของฉัน
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
สุดที่รักของฉัน
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
ฉันรักคุณ
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
ด้วยความรักยิ่ง
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
รักอย่างมาก
Neformální, používá se při psaní s rodinou