švédsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hejsan John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Halloj John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Min kära,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Min älskling,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Min käre John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Kramar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou