španělsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Querido Juan:
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Mamá / Papá:
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hola Juan:
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hola Juan:
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Juan:
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Querido:
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Mi amor:
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Amado Juan:
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Gracias por su / tu carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Te amo,
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Con amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou