rusky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Иван,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Милый Иван,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou