rumunsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Bună Andrei!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Salut Andrei!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Te iubesc!
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Cu drag,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Cu drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Cu mult drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou