řecky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Γεια σου Γιαννάκη,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Έλα Γιαννάκη,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Γιαννάκη,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Αγάπη μου,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Αγάπη μου,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Έχεις σχέδια για...;
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
γράψε μου σύντομα.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Γράψε μου όταν...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Να σε καλά.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Σε αγαπώ.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Τις καλύτερες ευχές μου,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Αγάπη,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Με αγάπη,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Με όλη μου την αγάπη,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Πολλή αγάπη,
Neformální, používá se při psaní s rodinou