polsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Drogi Janie,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Cześć Michale,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hej Janku,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Janku,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Dziękuję za Twój list.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Ściskam,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Neformální, používá se při psaní s rodinou