nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou