německy | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Johannes,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Liebster Johannes,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou