italsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Luca,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Amore,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Amore mio,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Grazie per avermi scritto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Spero di avere presto tue notizie.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Con tanto amore
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Con affetto,
Neformální, používá se při psaní s rodinou