francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou