finsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Estimata John,
Hyvä John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Saluton John,
Hei John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Saluton John,
Heippa John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mia kara,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mia kara,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Estimata John,
Rakas John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Pärjäilkää.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Rakkaudella,
Neformální, používá se při psaní s rodinou