maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kære John,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kære Mor / Far,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kære Onkel Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hej John,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hej John,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kære,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kæreste,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Kæreste John,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Tak for dit brev,
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Det var godt at høre fra dig igen.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Har du lavet nogle planer den...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Jeg er henrykt over at meddele at...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Jeg var henrykt at høre om...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Jeg var så ked af at høre at...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... siger hej.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Sig hej til... for mig.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tilbage snart.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv endelig tilbage når...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send mig nyheder, når du ved mere.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Have det godt.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Jeg elsker dig.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
De bedste ønsker,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Med de bedste ønsker,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Venligste hilsner,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alt det bedste,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kærligst,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Masser af kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Meget kærlighed,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou