korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

亲爱的约翰,
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
亲爱的妈妈/爸爸,
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
亲爱的Jerome叔叔,
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
你好,约翰,
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
嘿,约翰,
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
约翰,
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
我亲爱的,
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
我最亲爱的,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
最亲爱的约翰,
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
谢谢您的来信。
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
你有没有...的计划?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息时,请发送给我。
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou