japonsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
你好,约翰,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
嘿,约翰,
太郎くんへ
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
约翰,
太郎くんへ
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
我亲爱的,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
我最亲爱的,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
最亲爱的约翰,
太郎へ
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Používá se pro důležité zprávy
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
またね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
体に気をつけてね
Neformální, používá se při psaní s rodinou