francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
你好,约翰,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
嘿,约翰,
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
约翰,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
最亲爱的约翰,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
谢谢您的来信。
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
你有没有...的计划?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息时,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou