dánsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

亲爱的约翰,
Kære John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
你好,约翰,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
嘿,约翰,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
约翰,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
我亲爱的,
Kære,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
我最亲爱的,
Kæreste,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou