anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

亲爱的约翰,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
你好,约翰,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
嘿,约翰,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
约翰,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
我亲爱的,
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
我最亲爱的,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
谢谢您的来信。
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
你有没有...的计划?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou