švédsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Hejsan John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Halloj John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Min kära,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Min älskling,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Tack för ditt brev.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Det glädjer mig att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Skriv tillbaka snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Skriv gärna tillbaka när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Meddela mig då du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Varma hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Kramar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou