rusky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
Иван,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Милый Иван,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Спасибо за письмо.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
... тоже шлет привет.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou