nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou