maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou