korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou