japonsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
太郎くんへ
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
太郎くんへ
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
太郎へ
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
お手紙ありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
長い間連絡してなくてごめんね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
・・・・をお知らせします。
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
・・・・を報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
・・・・がよろしく言っていました。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
・・・・によろしく言っておいてね。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
お返事を待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
はやく返事を書いてね。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
・・・・の時は連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
なにか報告があったらまた教えてください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
またね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
体に気をつけてね
Neformální, používá se při psaní s rodinou