francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou