esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou