anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Milý Johne,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Milá maminko, Milý tatínku,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Milý strýčku Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ahoj Johne,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Čau Johne,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johne,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Můj milý/Moje milá,
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Děkuji za Tvůj dopis.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou