švédsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Hejsan John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Halloj John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Min kära,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Min älskling,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Min käre John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Varma hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Kramar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou