rusky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Иван,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Милый Иван,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou