rumunsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Bună Andrei!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Salut Andrei!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Te iubesc!
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Cu drag,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Cu toată dragostea,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Cu drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Cu mult drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou