portugalsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Vítor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou