nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou