německy | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Johannes,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Liebster Johannes,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou