maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou