japonsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
太郎くんへ
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
太郎くんへ
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
太郎へ
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
またね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
体に気をつけてね
Neformální, používá se při psaní s rodinou