italsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Luca,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Amore,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Amore mio,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Con tanto amore
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Con affetto,
Neformální, používá se při psaní s rodinou