francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou