finsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Hyvä John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Hei John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Heippa John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Rakas John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Pärjäilkää.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Rakastan sinua.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Kaikkea hyvää,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Rakkaudella,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Rakkaudella,
Neformální, používá se při psaní s rodinou