dánsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Kære John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Kære,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Kæreste,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Kæreste John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Tak for dit brev,
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Har du lavet nogle planer den...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt at høre om...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Skriv endelig tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Meget kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou