česky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dear John,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hello John,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey John,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
Johne,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou