bab.la fráze - Osobní

Kategorie pro osobní korespondenci obsahuje šablony jak správně psát formální dopisy, pozvánky či jak napsat oznámení. Odpovídající popis ti pomůže s tím, zda je daná fráze spíše formální, anebo konverzační.

Podkategorie pro osobní korespondenci obsahuje fráze, které vám pomůžou s psaním dopisů, vytvářením oznámení či se zaslání pozvánky. Jak adresovat písemnou korespondenci hodně záleží na regionu a jazyku. V sekci 'Dopisy' naleznete šablony pro precizní psaní dopisů a pozvánek, abyste se ujistili, že budou doručeny a pochopeny.

Je celkem jednoduché se při mluvení opravit, či nechat chybu plavat, protože to ve většině případů není podstatné. Bohužel při psaní se nevyskytuje žádná druhá šance dovysvětlit čtenářům věci, které nepochopí. A proto daná práce musí být čtivá, ale také jasná a bez zbytečných nesrovnalostí. Ve většině případů si nedorozumění nemůžeme dovolit. Jak všichni víme, takové situace se můžou lehce stát i v svém rodném jazyce, tím spíše v cizím. A protože nikdo nechce být zesměšněn svým stylem psaní, je opravdu užitečné mít přístup ke slovníku frází a dozvědět se, jak psát tyto práce v jiném jazyku.

Díky použití správného tónu, významově korektních slov a lexikální stránky, kterou čtenáři očekávají, můžete zvýšit šance na úspěch u cílových čtenářů.

Důležitost použití správného tónu je často podceňovaná záležitost. Ať už píšete e-mail kamarádovi či posíláte gratulace novomanželskému páru, rozhodně nechcete, abyste zaměnili žánry! Působit příliš formálně může vyznít trapně, a naopak příliš neformální projev může působit nemístně. Vždy se ujistěte, že si všechno dvakrát zkontrolujete před tím, než e-mail odešlete.

Jak napsat formální dopis, či jakou větu použít hned pro představení se může lišit jazyk od jazyku. Co napsat do neformálního dopisu může být stejně obtížné rozhodování. Když přijde např. na svatební pozvánky, i rodilí mluvčí mají problémy. "Jste srdečně zváni..." je velký rozdíl oproti "Chtěli byste přijít...". Vědět, jakou úroveň formálnosti použít, může být problematické. Tento slovník frází obsahuje popisy a vysvětlivky, pro jaké situace a události je daná fráze vhodná.

Naskytne se mnoho příležitostí, kde je vhodné připravit pozvánku: svatby, zásnuby, narození, profesionální propagační akce, akademické úspěchy, ale také bohužel pohřby a hospitalizace. Hlavně u těchto skličujících událostí je potřeba dát pozor, co posíláte. Smutek může vést k nejvíce překvapivých reakcí a použití správných slov je extrémně důležité, zejména v některých kulturách a oblastech, kde jen těžko přimhouří oko nad tím, co by se mohlo nazvat nevhodným chováním.

Jazyk, který používáme při posílání textových zpráv, má tendenci být čím dál kratší. V vašich rodných jazycích to není vždy tak zřetelné, ale takové rozsáhlé zkracování může vyústit v zmatek a nepochopení. Naštěstí jsme se vrhli na zkoumání hlubin a záhad jazyka používaného v SMS komunikaci. Překlady jsou dostupné v různých jazykových kombinací a měly by pomoci rozluštit snad všechny zkratky a slangové výrazy mladých, se kterými jste mohli být konfrontováni.

Doufáme, že najdete přesně ta správná slova v našem frázovém slovníku!