čínsky | Fráze - Cestování | Zdraví

Zdraví - Pohotovost

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Žádost o okamžitou lékařskou péči
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Slouží k ukázání, kde to bolí
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Slouží k informování, že máte horečku
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Slouží k informování, že jste nachlazení
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Slouží k informování, že máte kašel
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Slouží k informování, že pociťujete závratě
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Slouží k informování, která část těla bolí
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Slouží k informování, která část těla je znehybněná
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Část těla
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Část těla
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Část těla
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Část těla
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Část těla
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Část těla
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Část těla
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Část těla
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Část těla
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Část těla
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Část těla
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Část těla
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Část těla
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Část těla
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Slouží k informování ohledně těhotenství
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Slouží k informování ohledně dávkování léku
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Otázka ohledně toho, zda můžete pokračovat v určitých aktivitách i přes danou nemoc
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Slouží k informování, že se váš stav zlepšil
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Otázka ohledně koupi určitého produktu
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Lék
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Lék
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Lék
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Lék
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Lék
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Lék
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Lék
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Lékařský produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Lékařský produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Lékařský produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Lékařský produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Ostatní produkty
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Slouží k informování o vašich alergiích
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Alergie
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Alergie na zvířata
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Alergie na hmyz
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Alergie
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Alergie
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Alergie
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Alergie na léky
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergie na jídlo
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergie na jídlo
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Alergie na jídlo
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergie na jídlo
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergie na jídlo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergie na jídlo
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Alergie na jídlo
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Alergie na jídlo
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergie na jídlo
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Alergie na jídlo
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergie na jídlo
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergie na jídlo
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergie na jídlo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Alergie na jídlo