thajsky | Fráze - Cestování | Zdraví

Zdraví - Pohotovost

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Žádost o okamžitou lékařskou péči
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Výkřik pro okamžitou lékařskou pomoc
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Žádost o zavolání sanitky

Zdraví - U doktora

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Slouží k ukázání, kde to bolí
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Slouží k ukázání, kde máte vyrážku
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Slouží k informování, že máte horečku
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Slouží k informování, že jste nachlazení
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Slouží k informování, že máte kašel
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Slouží k informování, že jste byli v poslední době unavení
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Slouží k informování, že pociťujete závratě
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Slouží k informování, že nemáte chuť na to jíst
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Slouží k informování, že nemůžete v noci spát
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může štípnutí hmyzem
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může horko
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Slouží k odhadu, že za váš stav může něco, co jste jedli
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Slouží k informování, která část těla bolí
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Slouží k informování, která část těla je znehybněná
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Část těla
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Část těla
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Část těla
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Část těla
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Část těla
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Část těla
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Část těla
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Část těla
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Část těla
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Část těla
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Část těla
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Část těla
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Část těla
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Část těla
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Slouží k informování ohledně vaší cukrovky
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Slouží k informování ohledně vašeho astmatu
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Slouží k informování ohledně problémech se srdcem
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Slouží k informování ohledně těhotenství
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Slouží k informování ohledně dávkování léku
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Otázka ohledně toho, zda se daná nemoc přenáší z člověka na člověka
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Otázka ohledně toho, zda můžete pokračovat v určitých aktivitách i přes danou nemoc
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Slouží pro zobrazení pojistné dokumenty
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Slouží k vysvětlení, že nemáte zdravotní pojištění
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Slouží k požádání lékaře o dokument, že jste nemocní
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Slouží k informování, že se váš stav zlepšil
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Slouží k informování, že se váš stav zhoršil
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Slouží k informování, že váš se stav nezměnil

Zdraví - Lékárna

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Otázka ohledně koupi určitého produktu
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Lék
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Lék
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Lék
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Lék
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Lék
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Lék
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Lék
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Lékařský produkt
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Lékařský produkt
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Lékařský produkt
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Lékařský produkt
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Ostatní produkty
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Ostatní produkty

Zdraví - Alergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Slouží k informování o vašich alergiích
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alergie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Alergie na zvířata
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Alergie na hmyz
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Alergie
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Alergie
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Alergie
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Alergie na léky
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Alergie na jídlo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Alergie na jídlo
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Alergie na jídlo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Alergie na jídlo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Alergie na jídlo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Alergie na jídlo
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Alergie na jídlo
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Alergie na jídlo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Alergie na jídlo
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Alergie na jídlo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergie na jídlo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Alergie na jídlo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Alergie na jídlo
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergie na jídlo